title-nl title-nl-mob

ALS JE EEN MUSICCAST BAR OF EEN MUSICCAST AV RECEIVER KOOPT IN COMBINATIE MET EEN MUSICCAST 20.

main-product
  • Option 1

    option1
  • Option 2

    option2

Drie eenvoudige stappen

  • Koop de volgende product combinatie

  • Onze claim indienen

  • Relax, en de gratis MusicCast 20 zal binne 28 dagen bezorgd worden

Actie-periode:
15-Mei tot 15-Juli 2019

Gekwalificeerde Productcombinatie:
Ofwel een Yamaha MusicCast BAR (MusicCast BAR400, MusicCast BAR 40, MusicCast BAR 40 SW, MusicCast BAR 40 + MusicCast SUB 100, ATS-4080)in combinatie met een MusicCast 20, of een Yamaha MusicCast AV Receiver (RX-V685, RX-A780, RX-A880, RX-A1080, RX-A2080, RX-A3080, CX-A5200, RX-S602) in combinatie met een MusicCast 20.

Velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen.
Persoonlijke Gegevens
Nederland
Productgegevens
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
Bijgewerkt op 7:54 / 14-mei-2019

VOORWAARDEN VOOR DE PROMOTIE 'GIFT BIJ AANKOOP' VAN YAMAHA AV

ARTIKEL 1 - DE PROMOTOR

1.1. De promotor is Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34 in 25462 Rellingen, Duitsland ('Yamaha'). De promotie wordt verwerkt door Sales-Promotions, IDA Business &, Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland ('Uitvoerende Instantie').
1.2. Yamaha behoudt zich het recht voor de promotie op elk moment in te trekken.
1.3 Als een Deelnemer zich registreert, stemt hij of zij met deze voorwaarden in.

ARTIKEL 2 - DEELNEMERS

2.1 Alleen privéklanten in de volgende landen kunnen aan deze promotie deelnemen: Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland ('Deelnemer'). Medewerkers van Yamaha, dochterondernemingen, hun familieleden, vertegenwoordigers en andere partijen die direct bij deze promotie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname mogen er niet aan deelnemen. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Aan de promotie kunnen alleen klanten deelnemen die tijdens de campagneperiode een voor de promotie in aanmerking komend product hebben gekocht.
2.2. Yamaha behoudt zich het recht voor om te verifiëren of Deelnemers voor deelname in aanmerking komen en/of naar eigen goeddunken Deelnemers op elk moment en om welke reden dan ook uit te sluiten. Wederverkopers kunnen geen claims indienen voor hun klanten.

ARTIKEL 3 - HOE KUNT U DEELNEMEN

3.1 Om een MusicCast 20 ('Gratis Product') te ontvangen, moet de deelnemer:
Een van de volgende productcombinaties kopen: ofwel een Yamaha MusicCast BAR (MusicCast BAR 400, MusicCast BAR 40, MusicCast BAR 40 SW, MusicCast BAR 40 + MusicCast SUB 100, ATS-4080) in combinatie met een MusicCast 20, of een Yamaha MusicCast AV Receiver (RX-V685, RX-A780, RX-A880, RX-A1080, RX-A2080, RX-A3080, CX-A5200, RX-S602) in combinatie met een MusicCast 20 ('Gekwalificeerde Productcombinatie'). De promotie is niet van toepassing op gebruikte, gerepareerde of gereviseerde producten.

a. De Gekwalificeerde Productcombinatie dient bij een geautoriseerde dealer in Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland gekocht te worden. Alle producten van de promotie moeten bij één deelnemende dealer gekocht worden - niet bij meerdere dealers.
b. Koop de Gekwalificeerde productcombinatie tijdens de Promotieperiode tussen 15 mei 2019 en 15 juli 2019, en stuur het verzoek voor het gratis product niet later in dan 31 juli 2019, 23.59 uur CET ('Registratieperiode'). De datum van aankoop is de datum die op de aankoopbon staat, of als de aankoop online plaatsvindt, de door de dealer bevestigde datum van bestelling.
c. Het aankoopbewijs van een Gekwalificeerde Productcombinatie dient tijdens de Promotieperiode ingestuurd te worden. Per klant mag slechts één (1) claim worden ingediend voor slechts één (1) Gratis Productcombinatie.

3.2 De Gekwalificeerde Productcombinatie dient online geregistreerd te worden met het claimformulier op www.yamaha.com/. Om deel te kunnen nemen aan de promotie, moet de Deelnemer de volledige naam en adres van de aankoper opgeven, het adres van de deelnemende dealer, incl. de aankoopbon (als de Gekwalificeerde Productcombinatie in een fysieke winkel gekocht is) of de orderbevestiging en factuur (als de Gekwalificeerde Productcombinatie in een online winkel gekocht is) en het serienummer van de producten.

3.3 Het bewijs van aankoop moet een leesbare kopie zijn van de aankoopbon of factuur, met een duidelijke vermelding van de naam van de verkoper, de aankoopdatum, productnaam en aankoopprijs. Voor dit aanbod ingediende documentatie wordt niet geretourneerd.

3.4 Na geldigverklaring van uw claim wordt het Gratis Product binnen 28 dagen naar u verzonden.

ARTIKEL 4 – PROMOTIONELE GIFT

4.1 Het promotionele claimformulier kan niet ingewisseld worden voor contant geld.
4.2 Ingeval de aankoper de productcombinatie aan de verkoper retourneert, kan de Deelnemer het Gratis Product niet meer claimen en zal elke claim worden afgewezen. Om enige twijfel te voorkomen, verhindert deze clausule de aankoper op geen enkele wijze om zijn of haar toepasselijke wettelijke of garantierechten uit te oefenen.
4.3 Het Gratis Product mag niet aan een Deelnemer toegewezen worden die:
a. geen Gekwalificeerde Productcombinatie heeft gekocht van een deelnemende dealer; en/of
b. het claimformulier niet online heeft ingevuld; en/of
c. geen kopie van het aankoopbewijs heeft ingediend; en/of
d. de Gekwalificeerde Productcombinatie niet tijdens de Promotieperiode heeft gekocht; en/of
e. de aanvraag niet binnen de Registratieperiode heeft ingediend; en/of
f. niet alle ontbrekende informatie op tijd heeft gegeven; en/of
g. de nieuw gekochte Yamaha-producten geretourneerd heeft aan de verkoper en het volle bedrag heeft teruggekregen.
4.4. Indien een ingediend claimformulier incompleet is, krijgt de betreffende deelnemer de kans om de benodigde informatie alsnog te verstrekken. Als de Deelnemer dan nog niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de aanvraag afgewezen.
4.5 Het Gratis Product wordt toegekend als de Deelnemer aan alle voorwaarden voldaan heeft. Door het aanvraagproces online af te handelen, bevestigt de Deelnemer dat hij of zij deze voorwaarden accepteert.
4.6 Per product kan slechts één claim ingediend worden. Deze claim mag niet gecombineerd worden met een andere promotiecoupon of een ander aanbod van hetzelfde promotieproduct
4.7 Deze promotie is niet in strijd met de wettelijke rechten van de aankoper of Deelnemer. Beschadigde, niet goed functionerende en kapotte producten, evenals producten die op afstand of op consumentenkrediet gekocht zijn, moeten aan de verkoper geretourneerd worden voor een vervangingsartikel of voor terugbetaling van het aankoopbedrag, zoals is bepaald in en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving in het land van aankoop.
4.8 Om in aanmerking te komen voor deelname, moeten de Deelnemer de Gekwalificeerde Productcombinatie zelf bij een deelnemende dealer gekocht hebben.

ARTIKEL 5 - GEGEVENS

5.1 Na registratie verstrekt de Deelnemer persoonlijke gegevens als naam, adres enz., die door Yamaha en de Uitvoerende Instantie uitsluitend voor deze promotie worden opgeslagen en verwerkt. Ga voor meer informatie over het privacybeleid naar: https://nl.yamaha.com/nl/privacy_policy/. U kunt altijd bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een berichtje te sturen naar: Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Ingeval onze externe providers in aanraking komen met uw persoonlijke gegevens, zorgen we ervoor dat de verwerkingsovereenkomst krachtens Artikel 28 van de AVG (GDPR) ook in overeenstemming is met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

ARTIKEL 6 - DISCLAIMER

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of vertraagde claims, of claims die pas na de sluitingsdatum ontvangen worden.
6.2 Onvolledige of onleesbare claims kunnen niet meedingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om te zorgen dat voldoende informatie wordt verstrekt om de claims te kunnen verwerken.
6.3 Yamaha is niet verantwoordelijk voor kosten die de Deelnemer maakt met betrekking tot de promotie.
6.4 Met betrekking tot deze promotie is Yamaha niet verantwoordelijk voor vertraagde claims van welke aard ook.
6.5 Yamaha is niet verantwoordelijk voor enig falen om dit aanbod te vervullen, als dit falen wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden zoals overmacht (dus: buiten de redelijke controle van Yamaha) en/of evenementen die, niet door fout van een van de partijen, onmogelijk (bevredigend) kunnen worden uitgevoerd.
6.6 Yamaha behoudt zich het recht voor om deze promotie op elk moment in te trekken en/of eenzijdig de voorwaarden te wijzigen, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn.

ARTIKEL 7 - RECHTSGEBIED

7.1 Deze voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van het land waar u het product hebt gekocht en vallen onder de rechtsmacht van de bevoegde rechtbanken in dat land.

* Ik verklaar dat ik de Voorwaarden en bepalingen van deze actie heb gelezen en aanvaard.
Wij delen jouw passie voor geweldig geluid! Daarom houden we graag contact met je om je op de hoogte te houden van toekomstige acties en nieuws uit de wereld van Yamaha.

Neem bij vragen over een claim contact op via:

Email: yamahamusic@promotion-support.com


Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons, neemt u dan contact met ons op via yamahamusic-unsubscribe@promotion-support.com